Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης

ΔΜΚ

3.335,16

+75,27 +2,31%

Real Time Προσθήκη

Άνοιγμα
3.261,27

Υψηλό
3.335,16

Χαμηλό
3.256,72

Προηγ.Κλείσιμο
3.259,89

Τελ.ενημ: 17:20 - 15/12/2017


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3.151,50 3.399,03 1,74
30 ημερών 3.012,61 3.399,03 10,71
3 μηνών 2.914,67 3.399,03 5,01
6 μηνών 2.816,15 3.410,07 17,56
12 μηνών 1.617,85 3.410,07 77,90

Οι πληροφορίες ενημερώνονται καθημερινά στις 17:30

powered by inbroker

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΜΚ

Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 19,500 0,00
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0,137 +5,38
F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) 0,448 0,00
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,748 0,00
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ) 2,160 0,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0,686 +1,78
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,244 0,00
REDS A.E. 0,750 +2,04
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 0,498 0,00
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΑΕ 0,354 +1,43
Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ) 0,460 +3,14
ΕΛΒΕ Α.Ε. (ΚΟ) 2,880 0,00
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 3,360 +4,35
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ) 0,310 0,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 0,168 +5,00
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,580 0,00
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 1,920 0,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 0,238 +0,42
ΡΕΒΟΙΛ ΑΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ.ΠΕΤΡΕΛ 0,630 0,00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 3,320 +0,61

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker