Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης

ΔΜΚ

4.062,62

-39,32 -0,96%

Real Time Προσθήκη

Άνοιγμα
4.104,56

Υψηλό
4.116,78

Χαμηλό
4.035,86

Προηγ.Κλείσιμο
4.101,94

Τελ.ενημ: 17:20 - 20/7/2018


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3.989,35 4.116,78 1,33
30 ημερών 3.837,77 4.215,48 -3,67
3 μηνών 3.837,77 4.442,84 -6,78
6 μηνών 3.837,77 4.442,84 0,50
12 μηνών 2.914,67 4.442,84 21,53

Οι πληροφορίες ενημερώνονται καθημερινά στις 17:30

powered by inbroker

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΜΚ

Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
A.S. ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ 2,360 0,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ) 1,860 -2,11
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0,130 0,00
F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) 0,488 0,00
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,896 +0,67
INTERCONTINENTAL INT.ΑΕΕΑΠ(ΚΟ) 5,100 0,00
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ) 3,640 +1,68
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1,310 0,00
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,260 -3,35
Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ) 0,600 0,00
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 0,980 +0,51
ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε 0,346 0,00
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. (ΚΟ) 1,440 -5,26
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 2,540 -0,78
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 0,110 -7,56
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,660 -1,79
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ 0,240 +0,84
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 0,820 +0,99
ΡΕΒΟΙΛ ΑΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ.ΠΕΤΡΕΛ 0,452 0,00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 3,960 +0,51

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πώς κρίνετε την απόφαση του Eurogroup για το χρέος;