Άνοδος 0,24% στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή

Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός μεριδίων συνέχισε την φθίνουσα πορεία του κατά -0,03%, το ισοζύγιο εισροών/εκροών ήταν θετικό με 1,802 εκατ. € (για πρώτη ημέρα, μετά την 15/6).

του Κώστα Σιαμπράκου*

Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (KSMEIZON) για την αγορά των Α/Κ την Παρασκευή 23/6/2017

Ανοδικά κατά 0,24% κινήθηκε το Ενεργητικό της αγοράς των Α/Κ στη διάρκεια της Παρασκευής και διαμορφώθηκε στα 6,865 δις €. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός μεριδίων συνέχισε την φθίνουσα πορεία του κατά -0,03%, το ισοζύγιο εισροών/εκροών ήταν θετικό με 1,802 εκατ. € (για πρώτη ημέρα, μετά την 15/6).

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης, η αγορά έκλεισε «προς τα επάνω» κατά 0,12% (παρά την ανομοιογένεια των Α/Κ). Από τις 20 κατηγορίες, οι 11 σημείωσαν κέρδη, οι 5 απώλειες και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Σε μέσο θετικό πρόσημο ξεχώρισαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 0,64%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας (μαζί με τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή) με 0,46% και τα Μικτά Α/Κ με 0,35%. Το μέσο αρνητικό πρόσημο των 5 κατηγοριών που σημείωσαν υποχώρηση καθαρών τιμών, κινήθηκε σε ιδιαίτερα στενό εύρος: από -0,17% (Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης) έως και -0,01% (Σύνθετα Ειδικού Τύπου, Funds of Funds Ομολογιακά).

Κινητικότητα εκ μέρους των μεριδιούχων υπήρξε στο σύνολο των κατηγοριών και παρά το γεγονός ότι ήταν μικτής επενδυτικής διάθεσης, τελικά επικράτησαν οι συμμετοχές έναντι των εξαγορών. Τις σημαντικότερες εισροές σημείωσαν τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 5,017 εκατ. και τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 858 χιλ. €. Σε αντιδιαστολή, σε εκροές ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 1,932 εκατ. €, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 1,05 εκατ. € (οι εξαγορές έλαβαν χώρα στο ένα από τα δύο Α/Κ της κατηγορίας) και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 987 χιλ € - με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αυξητικός ρυθμός μεριδίων των τελευταίων ημερών. Εκ διαμέτρου αντίθετη συμπεριφορά για τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, που συνεχίστηκε ο ρυθμός εισροών, με χθεσινή αξία 262 χιλ. €.

Από την αρχή του έτους, το Ενεργητικό διατηρεί τα υψηλά ποσοστά ανόδου του, που κυμαίνονται περί του 6,91%. Τα μερίδια πλέον κινούνται πτωτικά κατά -0,91% και αντιστοιχούν σε εκροές αξίας 18,596 εκατ. €.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

*Ο Κώστας Σιαμπράκος είναι Σύμβουλος Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus