ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ: Εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας

H εταιρεία «I.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει την εξαγορά του ποσοστού μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ,ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το από 10/05/2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Η εισηγμένη εταιρεία η οποία συμμετείχε με ποσοστό 93,14% στην θυγατρική της εταιρεία απέκτησε 7.200 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 6,86% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε στην ονομαστική τιμή της μετοχής ήτοι 30 ευρώ την μετοχή συνολικού τιμήματος 216.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus