Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΣΕΒ καλεί Τσίπρα να πιέσει στην ΕΕ υπέρ της στήριξης της βιομηχανίας

Με επιστολή του ο Σύνδεσμος ζητά να ταχθεί και η Ελλάδα υπέρ της ένταξης ειδικής παραγράφου στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για τη νέα Βιομηχανική Πολιτική στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.

ΣΕΒ καλεί Τσίπρα να πιέσει στην ΕΕ υπέρ της στήριξης της βιομηχανίας

Ο ΣΕΒ, με επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό κ. Αλ. Τσίπρα, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπέρ μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναγέννηση της βιομηχανικής παραγωγής και μεταποίησης στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Ειδικότερα, τονίζει την ανάγκη, η Ελλάδα να ενώσει τη φωνή της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να ενταχθεί ειδική παράγραφος στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Ιουνίου 2017, για τη νέα Βιομηχανική Πολιτική για την Ευρώπη, σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης Μαΐου 2017.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως η απουσία έως σήμερα συνεκτικής βιομηχανικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει οδηγήσει σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, οι οποίες αν και φιλόδοξες, δεν έχουν επιφέρει ικανοποιητικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Η αντιστροφή αυτής της κατάστασης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα όλων των κρατών-μελών και ιδιαίτερα της Ελλάδας, με πολιτικές που θα αλλάξουν τα δεδομένα, με πρώτη προτεραιότητα στις επενδύσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για διατηρήσιμη και βιώσιμη ανάπτυξη που δημιουργεί δουλειές, στηρίζει τα δημόσια ταμεία και αποτελεί στυλοβάτη της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η σύγκλιση της συνεισφοράς της ελληνικής βιομηχανίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο γύρω στο 15%, σε ορίζοντα δεκαετίας, μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον 550.000 σταθερές δουλειές με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus