ΣΕΒ: Τεράστιες οι ευκαιρίες παραγωγής προστιθέμενης αξίας

Καμπανάκι από τον Σύνδεσμο να στηριχθεί η μεταποίηση και να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία. Οπως σημειώνει, η έως σήμερα ανάκαμψη είναι ασταθής καθώς βασίζεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες, όπως ο τουρισμός.

ΣΕΒ: Τεράστιες οι ευκαιρίες παραγωγής προστιθέμενης αξίας

Η οικονομία ανακάμπτει λόγω αύξησης της ζήτησης που επηρεάζεται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες (τουρισμός, εξαγωγές), σημειώνει ο ΣΕΒ στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει, όμως, η συνεπακόλουθη αύξηση της απασχόλησης δεν συνοδεύεται και από υψηλότερους μισθούς, καθώς η ανεργία διατηρείται ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει ακριβώς διότι παραμένει η αβεβαιότητα στη διατήρηση της ζήτησης, χωρίς να έχει αναδιαταχθεί το παραγωγικό πρότυπο προς εξωστρεφείς βιομηχανικές δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου, η ανάκαμψη είναι υποτονική καθώς δεν ενισχύεται η πλευρά της προσφοράς (διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κερδοφόρες ιδιωτικές επενδύσεις, φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον κ.α.) και η παραγωγή παραμένει καθηλωμένη.

Επιπροσθέτως, υποστηρίζει, η ανάκαμψη αυτή μπορεί να αποδειχθεί ασταθής και ενδεχομένως να έχει και ημερομηνία λήξης, εάν και εφόσον οι εξωγενείς παράγοντες πάψουν να επενεργούν με την ίδια ένταση στην ελληνική οικονομία και οι μεταρρυθμίσεις σε κράτος και οικονομία σταματήσουν ή παλινδρομήσουν προς τα πίσω. Στην ελληνική μεταποίηση (χωρίς πετρελαιοειδή) και τη γεωργία, άνω του 60% και 50% αντιστοίχως των εξαγωγών σε αξία είναι ενδιάμεσα αγαθά, ενώ παρόμοια ποσοστά των εισαγωγών σε αξία είναι τελικά αγαθά. Οι ευκαιρίες δηλαδή για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας (εισοδημάτων) από μεταποίηση στην Ελλάδα είναι τεράστιες.

Σε κάθε περίπτωση, δεν αρκεί μόνο η αύξηση των εξαγωγών. Χρειάζεται ταυτόχρονα και μείωση των εισαγωγών. Η χώρα χρειάζεται επιχειρήσεις που θα διεισδύσουν ακόμη περισσότερο σε ξένες αγορές και, βεβαίως, θα κατακτήσουν ένα μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς. Όντως απαιτείται ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, που, όμως, δεν μπορεί να προκύψει μόνο από επιδοτήσεις του κράτους για νέες καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν δεν ενθαρρυνθούν νέες ιδιωτικές επενδύσεις σε παραγωγικές δομές και αν δεν στραφεί η βιομηχανία μας προς νέες κατευθύνσεις, ώστε η ανάκαμψη να γίνει αυτοτροφοδοτούμενη, η χώρα θα συνεχίσει να υπόκειται σε αστάθμητους παράγοντες αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus