Τέλος Μαΐου το έκτακτο επίδομα στο δημόσιο

Στο τέλος Μαΐου, με την καταβολή του μισθού του Α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου, θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους και στα Σώματα Ασφαλείας, το εφάπαξ οικονομικό βοήθημα των 300 ή 500 ευρώ, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

Τέλος Μαΐου το έκτακτο επίδομα στο δημόσιο
Στο τέλος Μαΐου, με την καταβολή του μισθού του Α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου, θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους και στα Σώματα Ασφαλείας, το εφάπαξ οικονομικό βοήθημα των 300 ή 500 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Για όσους είχαν την 31-12-2008 μηνιαίες αποδοχές έως 1.500 ευρώ (135.000 άτομα) προβλέπεται επίδομα 500 ευρώ, για όσους είχαν μισθό από 1.500 έως 1.700 ευρώ (78.000 άτομα) το επίδομα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ. Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.700 ευρώ το μήνα (478.000 άτομα) εξαιρούνται πλήρως από αυτήν την «εισοδηματική πολιτική».

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία από 1-1-2009 μέχρι 4-5-2009, λόγω συνταξιοδότησης, θα λάβουν το εφάπαξ ποσό με τη σύνταξή τους. Όσοι αποχωρήσουν από 5-5-2009 και εφεξής θα λάβουν το επίδομα με τις «αποδοχές ενέργειας».

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, στις συνολικές μηνιαίες αποδοχές, δεν υπολογίζεται η οικογενειακή παροχή.

Αντίθετα, περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από πρώην ειδικούς λογαριασμούς, είτε χαρακτηρίζονται ως επιδόματα προσέλκυσης ή παραγωγικότητας, είτε ως έξοδα κίνησης, όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Όσον αφορά στους συνταξιούχους του δημοσίου, θα λάβουν το επίδομα, στις 22 Μαΐου με τη σύνταξη του Ιουνίου.

Όσοι συνταξιούχοι είχαν το 2008 βασική σύνταξη έως και 800 ευρώ (108.000 άτομα), δικαιούνται έκτατο οικονομικό βοήθημα ύψους 500 ευρώ. Για όσους έλαβαν σύνταξη από 801 έως 1.100 ευρώ (74.000 άτομα), το έκτακτο βοήθημα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Αντίθετα, «παγωμένες» θα παραμείνουν οι συντάξεις περίπου 188.000 συνταξιούχων που υπερέβησαν το 2008 το ποσό των 1.100 ευρώ μηνιαίως. Το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε ότι και οι δικαιούχοι των ταμείων του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά.) θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα στα τέλη Μαΐου, με τη σύνταξη του Ιουνίου, με βάση τα ίδια κριτήρια που θα ισχύσουν και για το Δημόσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus