Νηρέας: Ένα μήνα αναβολή στο ομολογιακό

Η έκτακτη Συνέλευση των ομολογιούχων του Νηρέα ψήφισε την αναβολή της εξόφλησης της δόσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Οι τράπεζες ψήφισαν υπέρ της δυνατότητας μετατροπής των ομολογιών προς 0,3 ευρώ/μετοχή.

Νηρέας: Ένα μήνα αναβολή στο ομολογιακό

Τη νέα αναβολή της εξόφλησης της δόσης του ΜΟΔ για το τέλος Μαρτίου ψήφισε η σημερινή έκτακτη Συνέλευση των ομολογιούχων του Νηρέα.

Κατά τη συγκεκριμένη συνέλευση συζητήθηκαν μια σειρά σχετικών θεμάτων μεταξύ των οποίων η δυνατότητα πληρωμής μόνο των ομολογιούχων μειοψηφίας πράγμα το οποίο καταψηφίστηκε από τους βασικούς ομολογιούχους (τράπεζες) με την αιτιολογία ότι δεν είναι εφικτό από νομικής πλευράς.

Οι τράπεζες επίσης καταψήφισαν το θέμα της λήψης εξασφαλίσεων για το ομολογιακό δάνειο, ενώ αντίθετα άφησαν ανοιχτό το ζήτημα της αλλαγής των όρων μετατροπής του ομολογιακού δανείου.

Συγκεκριμένα οι τράπεζες ψήφισαν υπέρ της δυνατότητας μετατροπής των ομολογιών προς 0,3 ευρώ / μετοχή (η προηγούμενη ήταν πολύ υψηλότερη), υπό την αίρεση ότι η πρόταση αυτή θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των τραπεζών καθώς και από τη ΓΣ των μετόχων.

Αξιοσημείωτη ήταν η ισχυρή παρουσία των ομολογιούχων μειοψηφίας οι οποίοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκήσουν τα όποια νόμιμα δικαιώματά τους.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus