ΕΒΖ: Δεν βλέπει κρατική ενίσχυση η DG Comp!

Ιδιωτικός φορέας η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, που έδωσε 30 εκατ. ευρώ στην ΕΒΖ ως έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η «χασούρα» για ΤΧΣ και φορολογούμενους, ακόμη και αν πουληθούν οι θυγατρικές στη Σερβία.

ΕΒΖ: Δεν βλέπει κρατική ενίσχυση η DG Comp!

Δεν συνιστά άμεση ή έμμεση κρατική ενίσχυση στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η καταβολή 30 εκατ. ευρώ από την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).

H DG Comp είχε επιληφθεί του θέματος, αμέσως μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε ο τότε υπερ-υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Π. Λαφαζάνης, με την οποία επιβαλλόταν στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ να καταβάλει 30 εκατ. ευρώ στην ΕΒΖ.

Από την εξέταση της υπόθεσης δεν αναδείχθηκαν, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ενδείξεις κρατικής ενίσχυσης καθώς η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν έκρινε ότι η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ είναι ιδιωτικός φορέας.

Παρότι η απόφαση αποτελεί ένα καλό νέο για την κυβέρνηση, στην πράξη, η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, το ΤΧΣ και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να θεωρούν ήδη χαμένα τα 30 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στην ΕBΖ κατ' εξαίρεση του νόμου (άρθρα 145 και 146 του Ν. 4261/2014), του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης τραπεζών, και των διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα.

Η ΕBΖ έκλεισε τη χρήση 2015-16 με αρνητική καθαρή θέση, ύψους 92,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας και 81,3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, η οποία εκτιμάται ότι έχει διευρυνθεί περαιτέρω στη χρήση 2016-17. Επομένως, ακόμη και αν μετοχοποιηθούν τα 30 εκατ. ευρώ, που κατέβαλε η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, η ΕBΖ θα συνεχίσει να εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση.

Άλλωστε, πέραν αυτού, η ΕBΖ εμφανίζει ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 152 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2016, οι οποίες εκτιμάται από τη διοίκηση ότι προσέγγισαν τα 163 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2017, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά 180,6 εκατ.

Οι δύο παραπάνω παράγοντες ανάγκασαν τον ορκωτό ελεγκτή να σημειώσει πως υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο η ΕBΖ να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ και το ΤΧΣ δεν προσβλέπουν ούτε στην ενίσχυση που θα έρθει από ενδεχόμενη απόφαση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πώλησης των σερβικών θυγατρικών της ΕBΖ. Το τίμημα, ακόμη και αν η MK Group (όμιλος Κόστιτς) βελτιώσει περαιτέρω την προσφορά της, δύσκολα θα ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ.

Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης, που συμφώνησε η ΕBΖ με την Πειραιώς, η πρώτη θα καταβάλει περίπου 50 εκατ. ευρώ στην τράπεζα από τα έσοδα του προγράμματος πωλήσεων, ώστε να προχωρήσει η τελευταία σε ρύθμιση των δανείων της με διαγραφή απαιτήσεων της τάξης των 50 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015, η κυβέρνηση υποχρέωσε την υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ να χρησιμοποιήσει μέρος των εισπράξεών της, χρήματα δηλαδή που ανήκουν στους φορολογούμενους, για να χρηματοδοτήσει την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015, η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ αναφέρει ότι της «επιβλήθηκε η καταβολή ποσού 30 εκατ. ευρώ στην ΕBΖ». Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) κυρώθηκε και τυπικά με νόμο που ακολούθησε (Ν.4328/2015), αποκτώντας αναδρομική ισχύ.

Δηλαδή, τόσο το θεσμικό, όσο και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες δεν επιτρέπει την κεφαλαιακή ενίσχυση εταιρειών που έχουν στην κατοχή τους.

Αποκλειστικός σκοπός των εκκαθαρίσεων είναι η είσπραξη απαιτήσεων και η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να επιστρέψουν σε ΤΧΣ και ΤΕΚΕ μέρος, έστω, των κεφαλαίων που έδωσαν για να καλύψουν τη ζημία και να μην υπάρξει «κούρεμα» καταθέσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus