Οσα πρέπει να ξέρετε για το ομόλογο του ΟΠΑΠ

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 17 Μαρτίου η δημόσια προσφορά για τα ομόλογα του ΟΠΑΠ. Η διαδικασία της εγγραφής των ιδιωτών επενδυτών. Πώς θα γίνει η κατανομή των ομολογιών. Πώς θα προκύψει το τελικό επιτόκιο.

Οσα πρέπει να ξέρετε για το ομόλογο του ΟΠΑΠ

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του ο ΟΠΑΠ για το εύρος της απόδοσης του ομολόγου στο 3,40% και έως 3,90%, οι επενδυτές γνωρίζουν πλέον όλες τις παραμέτρους πριν υποβάλουν τις δηλώσεις βούλησης τους.

Η απόδοση καθορίστηκε από τους συντονιστές της έκδοσης και με τη δημόσια προσφορά να ξεκινά σήμερα και να διαρκεί ως τις 17 Μαρτίου, το ελάχιστο όριο συμμετοχής για τους υποψήφιους επενδυτές είναι η μία ομολογία η αξία της οποίας τιμάται στα 1.000 ευρώ.

Το τελικό επιτόκιο που θα προκύψει αναλόγως της ζήτησης μπορεί να ισούται με την τελική απόδοση ή και να υπολείπεται αυτής ως 25 μονάδες βάσης (0,25% δηλαδή). Οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν και το τελικό επιτόκιο και την τιμή διάθεσης.

Η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς το αργότερο.

Η διαδικασία της εγγραφής των ιδιωτών επενδυτών

Η διαδικασία συμμετοχής των υποψήφιων επενδυτών έχει ως εξής: ο επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για την αγορά μίας τουλάχιστον προσφερόμενης ομολογίας ή για ακέραιο αριθμό ομολογιών με ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή το σύνολο της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή τις 200.000 ομολογίες.

Για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη διαδικασία θα πρέπει να διατηρεί μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα υποβάλλουν τις δηλώσεις βούλησης τους στα καταστήματα των συντονιστών κυρίων ή λοιπών αναδόχων.

Η διαδικασία κατανομής των τίτλων

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών (δηλαδή κατ’ ελάχιστο 60.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη και δηλαδή έκδοση 200.000 ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών.

Το υπόλοιπο 70% των ομολογιών (δηλαδή κατά μέγιστο 140.0000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη και δηλαδή έκδοση 200.000 ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Ειδικότερα, τα κριτήρια κατανομής των ομολογιών ανά κατηγορία επενδυτών περιλαμβάνουν τη ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, τη ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των ιδιωτών επενδυτών, το πλήθος των ιδιωτών επενδυτών, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των τίτλων στη δευτερογενή αγορά διαπραγμάτευσης.

Γιώργος Α. Σαββάκης gsavakis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus