Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΠΑ

3.708,95

+54,11 +1,48%

Real Time Προσθήκη

Άνοιγμα
3.624,76

Υψηλό
3.724,35

Χαμηλό
3.604,03

Προηγ.Κλείσιμο
3.654,84

Τελ.ενημ: 17:20 - 17/6/2021


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3.604,03 3.724,35 0,70
30 ημερών 3.321,11 3.724,35 6,23
3 μηνών 3.020,54 3.724,35 17,52
6 μηνών 2.813,21 3.724,35 23,82
12 μηνών 2.039,22 3.724,35 3,28

Οι πληροφορίες ενημερώνονται καθημερινά στις 17:30

powered by inbroker

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΠΑ

Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6,560 +0,92
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 14,940 +1,77
ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π 1,480 -0,67

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v