Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΔΚΩ

5.113,56

+12,12 +0,24%

Real Time Προσθήκη

Άνοιγμα
5.089,99

Υψηλό
5.126,28

Χαμηλό
5.083,63

Προηγ.Κλείσιμο
5.101,44

Τελ.ενημ: 17:20 - 22/6/2021


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 5.081,31 5.170,47 -1,08
30 ημερών 4.957,07 5.216,52 1,77
3 μηνών 4.859,31 5.372,86 3,70
6 μηνών 4.264,97 5.372,86 14,32
12 μηνών 3.093,10 5.372,86 58,88

Οι πληροφορίες ενημερώνονται καθημερινά στις 17:30

powered by inbroker

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΚΩ

Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 2,685 +0,19
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε 9,170 -0,33
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8,700 +1,40
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε. 5,240 +0,77
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 11,880 +0,51

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v