Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΔΚΩ

5.259,40

+11,24 +0,21%

Real Time Προσθήκη

Άνοιγμα
5.274,65

Υψηλό
5.280,92

Χαμηλό
5.206,67

Προηγ.Κλείσιμο
5.248,16

Τελ.ενημ: 17:20 - 17/9/2021


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 5.189,72 5.427,45 1,40
30 ημερών 4.964,50 5.427,45 4,18
3 μηνών 4.676,03 5.427,45 2,12
6 μηνών 4.676,03 5.427,45 4,87
12 μηνών 3.477,14 5.427,45 37,25

Οι πληροφορίες ενημερώνονται καθημερινά στις 17:30

powered by inbroker

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΚΩ

Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 2,565 +1,38
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε 10,100 -0,79
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 7,970 +3,91
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε. 4,640 0,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 11,900 -0,34

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v