Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΔΚΩ

5.660,64

+15,34 +0,27%

Real Time Προσθήκη

Άνοιγμα
5.664,58

Υψηλό
5.692,09

Χαμηλό
5.626,02

Προηγ.Κλείσιμο
5.645,30

Τελ.ενημ: 17:25 - 29/11/2023


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 5.482,55 5.692,09 2,95
30 ημερών 5.103,14 5.692,09 10,25
3 μηνών 4.670,74 5.744,37 -0,19
6 μηνών 4.670,74 6.190,27 -3,84
12 μηνών 4.396,63 6.190,27 21,97

Οι πληροφορίες ενημερώνονται καθημερινά στις 17:30

powered by inbroker

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΚΩ

Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 2,125 0,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε 10,690 -0,56
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5,930 -2,15
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε. 3,220 -0,62
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 15,470 +3,48

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v