Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης

ΔΜΚ

4.535,71

-17,57 -0,39%

Real Time Προσθήκη

Άνοιγμα
4.553,28

Υψηλό
4.562,72

Χαμηλό
4.511,05

Προηγ.Κλείσιμο
4.553,28

Τελ.ενημ: 17:20 - 22/3/2019


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 4.465,14 4.589,94 -0,87
30 ημερών 4.452,63 4.670,98 -0,42
3 μηνών 3.844,47 4.670,98 16,08
6 μηνών 3.584,69 4.670,98 16,50
12 μηνών 3.584,69 4.670,98 8,66

Οι πληροφορίες ενημερώνονται καθημερινά στις 17:30

powered by inbroker

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΜΚ

Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ) 2,220 -1,33
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0,163 +1,88
F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) 0,412 0,00
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,800 +0,76
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 0,985 -0,51
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ) 3,000 -2,60
REDS A.E. 0,900 -1,10
Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ) 0,680 +2,26
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ. 0,770 +1,32
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε (ΚΟ) 0,390 0,00
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 1,350 +0,37
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. (ΚΟ) 1,730 -1,14
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 2,280 0,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 0,061 0,00
Κ.Λ.Μ. Α.Ε. (ΚΟ) 0,684 -1,72
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,842 +0,48
Μύλοι Λούλη Α.Ε.(ΚΟ) 2,440 0,00
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,590 -6,47
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ 0,256 -1,54
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 4,000 -0,50

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker