Αρθογραφία μετοχής: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ

v