Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: REDS A.E.

v