Αρθογραφία μετοχής: ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ

v