Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ

v