Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

v