Αρθογραφία μετοχής: ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ.ΙΣΧ.&ΕΛΕΧ.ΠΕ

v