Αρθογραφία μετοχής: GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.