Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡ.ΙΑΤΡ.ΥΠΗΡ.

v