Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)

v