Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ

v