Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ.ΙΣΧ.&ΕΛΕΧ.ΠΕ

v