Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

v