Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ.ΕΜΠ. ΕΤ. Α.Ε.

v