Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝ. ΑΕ

v