Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι o κ. Δημήτριος Καραστογιάννης, Corporate Affairs Director της Εταιρείας, προέβη στις 2 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 4.150 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,15 ευρώ και συνολική αξία 29.672,50 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v