ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

25 Φεβρουαρίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 24ης Φεβρουαρίου 2020, η εταιρία ΙΝΤΡΑΛΟΤ σημειώνει ότι η συνεισφορά της Eurofootball Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε €178,7 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών, σε €14,6 εκατ. στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε €7,1 εκατ. στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας, καθώς και σε €5,8 εκατ. στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.

Επιπλέον, η συνεισφορά του ομίλου Eurobet Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε €43,1 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών, σε €4,7 εκατ. στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε €2,1 εκατ. στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας, καθώς και σε €20,2 εκατ. στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.

INTRALOT

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 47 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο εργασιών €0,9 δις και περίπου 5.200 εργαζομένους (3.000 εκ των οποίων στη μητρική και σε θυγατρικές εταιρείες και 2.200 σε συγγενείς) το 2018, η INTRALOT αναπτύσσεται με βάση την καινοτομία που αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο δοκιμασμένες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα νέο οικοσύστημα ολιστικών λύσεων για όλα τα κανάλια διανομής (omni-channel) και όλες τις κατηγορίες περιεχομένου (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λοταριών. Η INTRALOT έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) την σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible Gaming Framework” καθώς και τα πιστοποιητικά ασφάλειας ψηφιακών υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
κα. Χρύσα Αμανατίδου, Group Corporate Affairs Director
Τηλ.: +30 2106156000, Φαξ: +30-2106106800, email: [email protected] - www.intralot.com

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v