ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, (η «Εταιρία»), ανακοινώνει τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου για το 2020.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Αποκοπή μερίσματος: 24 Αυγούστου 2020

Δικαιούχοι Μερίσματος: 25 Αυγούστου 2020

Έναρξη καταβολής μερίσματος: 28 Αυγούστου 2020
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v