ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Οικονομικό Ημερολόγιο 2020 Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας “ΑΝΕΚ Α.Ε.“ γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2019, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της (www.anek.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr). την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04/20.

Η Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 01/09/20.

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v