Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Galaxy στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής»

Η Alpha Bank επιταχύνει την υλοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy (“Galaxy”), η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του Στρατηγικού της Σχεδίου που ανακοίνωσε το Νοέμβριο του 2019. Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις (3) τιτλοποιήσεις Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων, με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα υπέβαλε αίτηση υπαγωγής βάσει του ν.4649/2019 στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων “Ηρακλής”, για την ένταξη των τιτλοποιήσεων Orion και Galaxy ΙΙ λογιστικής αξίας Ευρώ 1,9 δισ. και Ευρώ 5,7 δισ. αντιστοίχως. Η αίτηση αφορά την παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως Ευρώ 3,04 δισ. Η αίτηση για το Galaxy IV θα ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v