Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΑΘ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 508/2020 απόφαση του τροποποίησε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020 της Εταιρείας και το οποίο, μετά τις αλλαγές, διαμορφώνεται ως εξής:


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

 

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2019 : Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2019 : Πέμπτη 22 Μαΐου 2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Αποκοπή Μερίσματος : Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2020: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

 

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

 

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v