Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών (ορθή επανάληψη)

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Γεράσιμος Στανίτσας, Ανώτερος Διευθυντής, σύμφωνα με την από 07/10/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, απέκτησε την 06/10/2020, 652 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €2.999,20.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v