Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

UNIBIOS: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Unibios Α.Ε. Συμμετοχών κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014 και του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 11.11.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, προέβη την Δευτέρα 9.11.2020 σε αγορά 2.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,22 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 509,43 ευρώ. Οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ».

Μετά από αυτές τις συναλλαγές η εταιρία κατέχει 47.925 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,307% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v