Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PASAL: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι o κ. Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Εταιρεία»), στις 12/11/2020 απέκτησε 13.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 13.120,26 ευρώ ή αξία 1,0093 ευρώ ανά μετοχή και στις 13/11/2020 απέκτησε 1.684 κοινές, ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.955,21 ευρώ ή αξία 1,1611 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v