Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ: Οικονομικό ημερολόγιο 2021

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

• 29.03.2021: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των οικονομικών αποτελεσμάτων 2020, δημοσίευση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2020 και ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 μετά τη δημοσίευσή τους

• 20.04.2021: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

• 22.04.2021 Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης

• 23.04.2021 Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date)

• 27.04.2021 Έναρξη καταβολής μερίσματος

• 27.09.2021: Δημοσίευση Οικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2021

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.helex.gr).

Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v