Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS COMPANY: Οικονομικό ημερολόγιο

Ωραιόκαστρο, 22/03/2021
H AS COMPANY A.E. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού
κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 :
• Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020 με ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ascompany.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.athexgroup.gr) – Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
• Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα
του έτους 2020 - Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 με ανάρτηση της παρουσίασης στην
ιστοσελίδα της εταιρίας www.ascompany.gr (διευκρινίσεις σχετικά με τα οικονομικά
αποτελέσματα θα δίδονται την ίδια ημέρα από 10:00 π.μ. έως τις 16:00, στο τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310-572000).
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
• Ανακοίνωση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής
Έκθεσης με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ascompany.gr) και του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) – Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
• Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
επιστροφή κεφαλαίου. Σε περίπτωση έγκρισης από την Γενική Συνέλευση, η επιστροφή
κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
- Αποκοπή Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
- Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου: Οι Μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα
αρχεία του Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 (record date)
- Έναρξη Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
Επισημαίνεται ότι: Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.ascompany.gr). Η εταιρία
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα το
επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v