Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ως εκάστοτε ισχύει, ότι η εταιρεία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων η οποία είναι νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον Αντιπρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. κ. ΦαίδωναΘεόδωρο Ταμβακάκη (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), την 23.04.2021 προέβη σε αγορά 188 μετοχών της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής καθαρής αξίας 4.474,40 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v