Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2020.


Πέμπτη 03/06/2021:
Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2020.


Παρασκευή 04/06/2021:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2020 (record date).


Πέμπτη 10/06/2021

Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2020.


Η διανομή Μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v