Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 καθώς και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (“MAR”), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 3.6.2021 γνωστοποίηση που έλαβε από τον Κεπενό Δημήτριο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 2.6.2021 ο Κεπενός Δημήτριος του Γεωργίου πραγματοποίησε συναλλαγή αγοράς μέσω πακέτου, 190.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (με κωδικό ISIN: GRS438003006), στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή και επομένως, συνολικής αξίας 418.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v