QUEST: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 19.07.2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 3.531 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 4:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 47.849.772 σε 11.962.443 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Κ2-7063-27/11/2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 48.220,99 ευρώ που αντιστοιχεί σε 13,66 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΧΑΕ την 16.12.2013 για την ως άνω εταιρική πράξη (Record Date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 30/07/2021 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v