Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι με την υπ΄ αριθμ. 785/15-7-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του ν. 4706/20, άρθρο 17, αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή -άνευ αποκλίσεων-του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v