ΤΕΝΕΡΓ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος, κ. Γεώργιος Μέργος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), προέβη στις 07/09/2021 σε απόκτηση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 11.975,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v