ΕΤΕ: Ανακοίνωση για EVO Payments

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με χθεσινά
δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει ότι εξετάζει σε
προκαταρκτικό στάδιο το ενδεχόμενο συνεργασίας στον τομέα αποδοχής πιστωτικών
καρτών (acquiring) με την εταιρεία EVO Payments, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει
καταλήξει σε συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας.
Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό εάν υπάρξει σχετική
συμφωνία που θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, σύμφωνα με το
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v