Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIOHALCO: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H Viohalco S.A. (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ο κ. Jean Charles Faulx, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 1η Οκτωβρίου 2021, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι, στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, αγόρασε 25.000 κοινές μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 118.750 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v