Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PROFILE: Αναστολή αγοράς ιδίων μετοχών

Η «PROFILE» γνωστοποιεί ότι αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της από 07.05.2020 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει, δυνάμει της από 07.05.2020 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεις 331.279 μετόχων αυτής, ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v