Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.: ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ανακοίνωση της Εταιρείας

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000

 

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατ' άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια των από 8.4.2022 και 14.4.2022 ανακοινώσεων αυτής, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι η συζήτηση της αίτησης έκτακτου ελέγχου του μετόχου κ. Λουκά Σπεντζάρη κατά της Εταιρείας, κατ' άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, αναβλήθηκε για τις 20.9.2022.

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v