Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η DANECH ESTATE I LTD, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της INTRAKAT, προέβη 

- την 27.06.2022 σε αγορά 2.326 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.745,04 ευρώ και

- την 28.06.2022 σε αγορά 5.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 10.450,00 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v