Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.: Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση και δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Εταιρείας Allianz SE

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση και δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και έναρξη της περιόδου αποδοχής της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «ALLIANZ SE» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών τους έναντι του προσφερόμενου τιμήματος € 7,80 τοις μετρητοίς ανά μετοχή (σύμφωνα με το Ν. 3461/2006).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v