Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών από τον Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Κοντόπουλο

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννος Κοντόπουλος ενημέρωσε στις 6.6.2024 ότι στις 4.6.2024 προέβη σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 50.039,22 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v